Beleggingen

Ouderenwoningen voorzien in een stabiel rendement

Nectar biedt de mogelijkheid om te beleggen in leningen aan zorgvastgoed objecten. Vanwege de sterke vergrijzing van de Nederlandse bevolking, groeit de vraag naar geschikte ouderenwoningen. Samen met ervaren zorgvastgoed ondernemingen, speelt Nectar in op deze behoefte.

Voor wie?

Wij selecteren, structureren en beheren de beleggingen in leningen voor HNWIs, family offices en institutionele beleggers.

Particulieren en partijen die via Nectar beleggen in leningen, kiezen voor periodieke en vaste renteinkomsten met een hoge mate van zekerheid.

Case studies

51 zorg- en ouderenwoningen in Zeeland
nectar vink
Gefinancierd: € 2,0 m
nectar vink
Condities: 1ste recht van hypotheek, 5,5% rente, LTV van 25%, 10J looptijd
nectar vink
Toelichting: Ideologische belegging door een vermogende familie
Zorgondernemingen complex in Noord-Brabant
nectar vink
Gefinanceerd: € 0,5 m
nectar vink
Condities: 1ste recht van hypotheek, 9,0% rente, LTV van <50%, 2J looptijd
nectar vink
Toelichting: gefinancierd met één vermogende particuliere belegger
29 ouderenwoningen in Zuid-Holland
nectar vink
Gefinancierd: € 3,0 m
nectar vink
Condities: 1ste recht van hypotheek, 5,5% rente, LTV van 60%, 2J looptijd
nectar vink
Toelichting: gezamenlijk gefinancierd met een select aantal HNWIs
Zorgresidentie in Gelderland
nectar vink
Gefinancierd: € 2,8 m
nectar vink
Condities: 1ste recht van hypotheek, 5,5% rente, LTV van 60%, 2J looptijd
nectar vink
Toelichting: gefinancierd met één vermogende particuliere belegger
Nectar Zorgvastgoed Leningen fonds I
nectar vink
Uitgegeven obligaties: € 5,7 m
nectar vink
Condities: 1ste recht van hypotheek, 4,7% rente, LTV van 70%, 5J looptijd
nectar vink
Toelichting: fonds gesloten voor nieuwe obligatie uitgiften

Kredietanalyse

Nectar legt de leningsproposities voor aan haar beleggers op een case-by-case basis. Voordat wij de leningen voorleggen ter overweging, hebben wij een kredietanalyse uitgevoerd en de lening beoordeeld aan de hand van het Nectar Krediet Model.

Leningnemer

Wij lenen uit enkel aan zakelijke tegenpartijen met aantoonbare kennis en ervaring in de onroerend goed markt. Daarnaast hanteren wij een KYC toets op de reputatie en activiteiten van de beoogd leningnemer.

Object

Het onderpand van de lening is vaak doorslaggevend. We kijken naar de kwaliteit van de bouw, locatie, alternatieve aanwendbaarheid en functionaliteit voor de huurder.

Huurder

De ervaring en draagkracht van de huurder worden geanalyseerd en gewogen.  We kijken ook naar de afspraken en looptijd van het huurcontract.

Financiele structuur

De beoogde lening moet finacieel goed onderbouwd zijn. We kijken naar de omvang van de lening in relatie tot de actuele marktwaarde van het object (LTV) en naar de betaalbaarheid van de rentelasten (ICR ratio). Daarnaast analyseren we de jaarcijfers van leningnemers, huurder en eventuele garantstellers.

Impact Criteria

Alle leningen die via Nectar worden verstrekt moeten voldoen aan de Impact Criteria.

Beleggen met impact

Impact Criteria
De beleggingen die Nectar arrangeert moeten een positieve en duurzame bijdrage leveren aan het oplossen van het tekort aan (zorg)woningen. Bij het identificeren van geschikte leningen kijken wij daarom naar inclusiviteit, duurzaamheid en welzijn.

Inclusiviteit

nectar inclusiviteit belegging
We richten ons op gebouwen en partners die voorzien in betaalbare en toegangkelijke woonruimte en zorg.

Duurzaamheid

nectar duurzaamheid
Wij richten ons op objecten met een energielabel van A of beter.

Welzijn

nectar welzijn
Nectar werkt alleen met zorgvastgoed ondernemingen die de kwaliteit van de huisvesting en de zorg voor de bewoners centraal hebben staan.