Institutioneel

Maatwerk voor institutionele beleggers

Voor professionele beleggers biedt Nectar maatwerk oplossingen die aansluiten op specifieke beleggingsbehoeftes van eindbeleggers. Wij noemen dit partnerships. In de partnership, blijft jouw organisatie het contact met de klanten houden; Nectar richt zich enkel tot jouw organisatie.

Oplossingen

Leningen beheer

Naast door Nectar gestructureerde leningen, beheren wij ook private leningen van derden. Nectar heeft de kennis en infrastructuur om kostenefficiënt en adequaat toezicht te houden op leningen.
nectar vink
Monitoring van de lening
nectar vink
Administratie betalingen
nectar vink
Communicatie met leningnemer
Lees meer

Portfolio opbouw

Nectar faciliteert de opbouw van een  zorgvastgoed portfolio. De portfolio wordt opgeleverd wanneer de gewenste omvang is bereikt. De meeste private zorgwoningcomplexen zijn op zichzelf te klein voor grotere beleggers. Een portfolio biedt schaal en spreiding.
nectar vink
Duidelijke portfolio criteria
nectar vink
Omvang en spreiding
nectar vink
Nectar kan voorzien in warehousing funding
Lees meer

Advies

De financiering is vaak het sluitstuk van een lang voortraject. Nectar kan in dit voortraject als adviseur optreden. Met onze kennis van de verschillende financieringsvormen, zorgen wij ervoor dat alle interessante mogelijkheden worden onderzocht en alternatieve financieringen niet op voorhand worden uitgesloten.
nectar vink
Onafhankelijk en ervaren
nectar vink
Actuele kennis van de markt
nectar vink
Relevant en breed netwerk
Lees meer

Wij verzorgen en ontzorgen

Nectar vink
Ons team heeft ruime ervaring in portfoliobeheer voor institutionele beleggers
Nectar vink
Nectar monitort de afspraken onder de geldleningovereenkomst
Nectar vink
De rapportage wordt aangeleverd in het gewenste format
Nectar vink
Digitale koppeling met je IT-systeem mogelijk via API aansluiting op het Nectar Portaal