De zorgvastgoedmarkt

Een groeiend tekort aan geschikte ouderenwoningen zorg voor toenemende vraag

Type zorgvastgoed
De markt voor zorgvastgoed kan worden opgedeeld in vastgoed waarin aan genezing wordt gedaan (‘cure’) en vastgoed waarin aan verzorging wordt gedaan (‘care’).

Onder ‘cure’ vallen objecten waarin bijvoorbeeld apotheken, huisartsen, gezondheidscentra en klinieken zijn gehuisvest. Dit type vastgoed laat zich het best vergelijken met bedrijfs- en winkelpanden, omdat de bedrijfsvoering van de huurder een belangrijke overweging is voor de verhuurder van het object.

De ‘care’ markt daarentegen, laat zich beter vergelijken met de markt voor residentieel vastgoed en betreft veelal woningen voor mensen met een zorgbehoefte. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zorgwoningen die georganiseerd zijn door de zorgbehoevende zelf (e.g. levensloopbestendige woningen of kleine zorginstellingen) en zorgwoningen die publieke zijn georganiseerd, de zogenaamde publieke verzorgingstehuizen. Nectar richt zich met name op de markt voor ‘care’ zorgvastgoed waarbij de zorgbehoevende zelf de zorg organiseert.  

Toenemende vraag naar zorgwoningen
Vergrijzing van de Nederlandse bevolking is een belangrijke drijfveer van de te verwachten toekomstige vraag naar zorgwoningen. De sterke vergrijzing in Nederland in combinatie met de trend om steeds langer zelfstandig thuis te blijven wonen resulteert naar verwachting in een verdubbeling van de vraag naar geschikte zorgwoningen in 2050.
Verwachte aantal 75+ers in Nederland
Geïndexeerd, 2020=100%
nectar zorgwoningen grafieknectar zorgwoningen grafieknectar zorgwoningen grafieknectar zorgwoningen grafiek
Wie geschikte zorgwoningen kan aanbieden, kan rekenen op een sterk toenemende vraag. Deze vraag is bovendien relatief conjunctuur ongevoelig, omdat mensen nu eenmaal ouder worden, ongeacht de stand van de economie.

Bij het beoordelen van bestaande zorgwoningen is de staat van onderhoud en kwaliteit van bouw een belangrijke overweging. De voorraad van bestaande zorgwoningen is sterk verouderd. Veel zorgwoningen voldoen niet aan de eisen en standaarden van vandaag. Ook lopen veel zorgwoningen achter op de verduurzamingsagenda van de woningvoorraad. Het bouwjaar en/of renovatiejaar van zorgvastgoed is hiermee zowel een kans als een risico. Vanzelfsprekend kijkt Nectar goed naar de objecten en hun staat van onderhoud.