Whitepapers

Het beheren en beleggen van je vermogen vraagt om kennis en weloverwogen beslissingen.

Behoud van vermogen

Rente en inflatie

Wereldwijd worden markten geconfronteerd met tekorten aan grondstoffen en personeel. Gecombineerd met jaren van verruimend monetair beleid, is de voedingsbodem voor een periode van langdurige infaltie gelegd. In de EU lag de inflatie op 5,2% per november 2021 (5,9% voor Nederland). Tegelijkertijd rekenen banken nog altijd een negatieve depositorente voor vermogens boven de €100.000.

Help, mijn vermogen verdampt!

Particulier vermogen verliest in rap tempo haar reële waarde door inflatie, negatieve rente en belastingen. €500.000 aan vermogen vandaag, is over vijf jaar 20% minder waard, wanneer dit op een spaarrekening wordt gelaten. Rendement is de enige knop waaraan je als individu kunt draaien.

Circle nectar

Sparen voor later

Wat is een dekkingsgraad?

Het getal der getallen in de wereld van pensioenen is de zogenaamde dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de ratio tussen het vermogen van een pensioenfonds enerzijds en alle verwachte toekomstige verplichtingen van dat fonds anderzijds. Het vermogen van een pensioenfonds is objectief vast te stellen. De verplichtingen daarentegen, zijn sinds jaar en dag onderwerp van felle discussie.

Hoe is het pensioen geregeld?

Het Nederlandse pensioenstels bestaat uit drie pijlers, de AOW, het aanvullende pensioen en de eigen voorzieningen. De meeste mensen bouwen alleen pensioen op binnen de eerste twee pijlers. Wie zelf de controle wil hebben over zijn of haar pensioenleeftijd, doet er goed aan, ook in de derde pijler te sparen.

Spreiding van risico

Niet-beursgenoteerde beleggingen

Niet-beursgenoteerde proposities zoals bijvoorbeeld vastgoed, infrastructuur, private equity en grondstoffen bieden een aantrekkelijk alternatief op traditionele beleggingen en kunnen hierop een interessante aanvulling zijn. Hoewel de voor- en nadelen van niet-beursgenoteerde proposities uiteenlopen zien we vaak dat ze de volgende factoren gemeen hebben: uitstekende diversificatie op traditionele beleggingen en bovengemiddeld rendement door een illiquiditeitspremie. Het nadeel is dat dit type beleggingen normaal gesproken minder toegankelijk zijn voor private beleggers.

Diversificatie van beleggingen

Men moet niet al zijn/haar eieren in één mandje leggen. Dat geldt ook zo voor investeren. Doordat je investeringen spreidt beperk je risico’s die kleven aan één specifieke belegging; dit heet ook wel diversificatie. In de jaren 50 introduceerde Markowitz de “Modern Portfolio Theory” (ofwel “MPT”). Volgens deze theorie kunnen investeerders een portfolio van beleggingen samenstellen die de verhouding tussen risico en rendement optimaliseert. Naast de meer gangbare proposities (aandelen, staatsobligaties) argumenteert dit ook vóór het investeren in minder liquide proposities zoals onder andere vastgoed.

Nectar circle

Markten

Woningmarkt

Over 2021 zijn de woningprijzen landelijk met 15% gestegen. Over de afgelopen 10 jaar zijn de prijzen met circa 60% toegenoemen. Ten grondslag aan deze historisch hoge woningprijzen, ligt een combinatie van een tekort aan beschikbare woningen, een lage rentevoet en jaren van prijsopdrijvend overheidsbeleid. Momenteel bestaat er een tekort van circa 280.000 woningen.

De zorgvastgoedmarkt

De markt voor zorgvastgoed kan worden opgedeeld in vastgoed waarin aan genezing wordt gedaan (‘Cure’) en vastgoed waarin aan verzorging wordt gedaan (‘Care’). Met een verder vergrijzende bevolking, neemt de behoefte aan ouderenwoningen waarin verzorging wordt geleverd ('Care') sterk toe. Verwacht wordt dat het aantal 75+ers toeneemt met circa 80% tussen vandaag en 2040.