Oplossingen

Leningen beheer

Naast door Nectar gestructureerde lenigen, beheren wij ook private leningen van derden. Nectar heeft de kennis en infrastructuur om kostenefficiënt en adequaat toezicht te houden op leningen.
nectar vink
Monitoring van de lening
nectar vink
Administratie van de betalingen
nectar vink
Communicatie met de leningnemer

Portfolio opbouw

Nectar faciliteert de opbouw van een portfolio. De portfolio wordt opgeleverd wanneer de gewenste omvang is bereikt.
Veel private zorgwoningcomplexen zijn alleenstaand te klein voor grotere beleggers. Een (homogene) portfolio biedt omvang en spreiding.
nectar vink
Duidelijke portfolio criteria
nectar vink
Omvang en spreiding
nectar vink
Nectar kan voorzien in warehousing funding

Advies

De financiering is vaak het sluitstuk van een lang voortraject. Nectar kan in dit voortraject als adviseur optreden. Met onze kennis van de verschillende financieringsvormen, zorgen wij ervoor dat alle interessante mogelijkheden worden onderzocht en alternatieve financieringen niet op voorhand worden uitgesloten.
nectar vink
Onafhankelijk en ervaren
nectar vink
Actuele kennis van de markt
nectar vink
Relevant en breed netwerk