Onze governance

Een adequate governance en solide structuur is een voorwaarde voor iedere belegging


Duidelijkheid
Wanneer je met Nectar belegt, weet je vooraf in welke geldlening je belegt. Nectar geeft obligaties uit die toezien op een specifieke geldlening. Vanzelfsprekend voert Nectar een strenge selectie uit op de kredietaanvragen. Maar uiteindelijk ligt de keuze om wel of niet te participeren in de lening bij jou.

Onafhankelijk toezicht
Als obligatiehouder kun je ervoor kiezen om je belangen te laten behartigen door een onafhankelijk partij. Nectar heeft de Stichting Obligatiehouder gevraagd om daar waar de beleggers dit wensen, onafhankelijk toezicht te houden op Nectar. In praktijk betekent dit dat de Stichting Obligatiehouders controleert of Nectar zich aan de voorwaarden van de obligatievoorwaarden houdt. Het bestuur van de Stichting Obligatiehouders staat volledig los van Nectar.

Derdengeldenrekening

Omdat Nectar altijd een hypotheekrecht op het te financieren onderpand vestigt, verlopen alle transacties van Nectar via de notaris. Gelden worden overgemaakt naar de derdengeldenrekening van de notaris en pas vrijgegeven wanneer de afgesproken zekerheden zijn gevestigd.