Spreiding in je portefeuille

Spreiding in het type beleggingen, maakt het verwachte rendement van portefeuille stabieler


Spreiding in de portefeuille verlaagt het risico in de portefeuille. Door je beleggingen te spreiden, beperk je de risico’s die kleven aan één specifieke belegging (de zogenaamde idiosyncratische risico’s).

De waardes c.q. koersen van verschillende beleggingen reageren verschillend op ontwikkelingen van buitenaf. Zo zal een aandeel in een staalproducent eerder geneigd zijn positief te reageren op een stijging van de staalprijs, terwijl een fabrikant van windmolens juist last heeft van de hogere staalprijs. Door beide beleggingen op te nemen in een portefeuille, behoud je in theorie nog steeds een positief verwacht rendement, terwijl je je niet meer zorgen hoeft te maken om hoe de staalprijs zich ontwikkelt. Het verwachte rendement van je portefeuille wordt dus stabieler.

Vaak wordt het voordeel van spreiding nogal nauw opgevat. Enkel spreiding in bijvoorbeeld een aandelenportefeuille. Maar echte spreiding wordt bereikt door ook verschillende type beleggingen op te nemen in je portefeuille. Naast aandelen, wellicht obligaties, edelmetalen, private equity en private debt. Zo wordt het verwachte rendement niet alleen stabieler, maar ook interessanter.