AFM toezicht nectar

Nectar Zorgvastgoed Obligaties

Download de volledige Informatie Memorandum door je emailadres achter te laten.
Email verzonden
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Key terms

Coupon
tot 4,7% per jaar (maandelijkse uitbetaling)
Looptijden
3 jaar (feb'25) en 5 jaar (feb'27)
Aflossing
Volledige inleg bij einde looptijd
LTV
doel van 75,0% bij uitgifte obligaties
Zekerheden
1ste hypotheekrecht, verpanding van huurpenningen

Wat zijn Nectar zorgvastgoed
obligaties?

De Nectar zorgvastgoed obligaties zijn schuldpapier uitgegeven door Nectar Zorgvastgoed Beleggingen B.V. Deze entiteit heeft vier verhuurde zorgresidenties in eigendom waarin zorg wordt geleverd aan zorgbehoevenden ouderen en jongeren met autisme. De opbrengsten van de obligaties zullen worden gebruikt voor (het herfinancieren van) de aankoop en renovatie.

De gehouden objecten

Villa Roderlo
Ruurlo
Het object betreft een oude dokterswoning gebouwd in 1889. Verhuurd aan een zorgverlener die zich richt op zorgbehoevende ouderen. Het object heeft drie verdiepingen en voorziet in 8 wooneenheden.
Coehoornstraat 4
Arnhem
Stadsvilla in het hart van Arnhem, gelegen tegenover het Centraal Station. Momenteel verhuurd aan expats op basis van kamergewijze verhuur. Zal in de loop van 2022 worden verhuurd aan een zorginstelling voor autistische jongeren.
Wiardihoeve
Velp
Voormalige koetsierswoning met bijbehorend koetshuis uit 1895. Eind 2021 volledig gerenoveerd tot zorgresidentie die voorziet in 11 wooneenheden. In de residentie wordt zorg geleverd aan ouderen met een zorgvraag gerelateerd aan geheugenproblemen e.g. dementie.
La Fontaine
Ruurlo
Oude post- en telegraafkantoor van Ruurlo, gebouwd in de jaren 20 van de vorige eeuw. Verhuurd aan een zorgverlener die zich richt op zorgbehoevende ouderen. Het object voorziet in 7 wooneenheden.
Previous nectar
Arrow nectar

Direct toegang tot zorgvastgoed

Wie belegd in zorgvastgoed, speelt in op een steeds verder vergrijzende samenleving

De zorgvastgoedmarkt

De objecten in Nectar Zorgvastgoed Beleggingen B.V. zijn geselecteerd door Estea. Estea is een Nederlandse vastgoed onderneming met jarenlange ervaring in de Nederlandse zorgvastgoedmarkt.

Het beoordelen en aankopen van zorgvastgoed vereist specialistische kennis. Om deze reden wordt de zorgvastgoedmarkt gedomineerd door een select aantal professionele beleggers. Via de Nectar zorgvastgoed obligaties krijg je als particulier directe toegang tot deze markt.

Verwacht wordt dat de vraag naar ouderenwoningen in 30 jaar zal verdubbelen op basis van verdere vergrijzing

Er bestaat een groot tekort aan geschikte ouderen woningen.

De komende jaren zal de babyboom generatie echt ouder worden. Hiermee neemt de vraag naar ouderenwoningen verder toe. Verwacht wordt dat het aantal 75+ers de komende dertig jaar meer dan zal verdubbelen in aantal. Over een periode van tien jaar, is dat een toename van meer dan 25%.  

Een solide structuur als basis

Het defensieve karakter van de Nectar zorgvastgoed obligaties vloeit voort uit een passende financieringsstructuur

Een aantrekkelijke schuld-marktwaarde verhouding

Een aantrekkelijke schuld-marktwaarde verhouding

Een Nectar zorgvastgoed obligatie is een schuld propositie. Een derde partij (Estea c.s.) verschaft het eigen vermogen. De schuld is preferent aan het eigen vermogen. Je hebt als obligatiehouder dus een buffer. Bij een schuld marktwaarde ratio van 75%, is deze buffer 25% van de marktwaarde van de objecten. Ook is je couponrente als obligatiehouder preferent aan eventuele dividenden naar de eigen vermogen verschaffers.

nectar arrow
Zekerheid op de eerste plek

Zekerheid op de eerste plek

Als obligatiehouder in het Nectar Zorgvastgoed Beleggingen B.V. is je inleg gezekerd met een eerste recht van hypotheek op de objecten en met een verpanding van de huurpenningen. Voor vastgoedbeleggingen betreft dit de hoogst mogelijke zekerheid. De zekerheden versterken de positie van de obligatiehouder en worden notarieel vastgelegd. Het eerste recht van hypotheek wordt ook ingeschreven bij het Kadaster.

nectar arrow
Onafhankelijke vertegenwoordiging

Onafhankelijke vertegenwoordiging

Als obligatiehouder wordt je vertegenwoordigd door een onafhankelijke stichting die zal optreden als belangenbehartiger . Het bestuur van de stichting wordt uitgevoerd door een terzake kundige en ervaren derde partij. Je bent er zo zeker van dat je belangen worden behartigd door mensen met de juiste kennis. De stichting organiseert jaarlijks een vergadering voor alle obligatiehouders.

nectar arrow